Czy placówki oświatowe są zamknięte „na głucho”?

iswinoujscie.pl • Niedziela [29.03.2020, 22:52:23] • Świnoujście

Czy placówki oświatowe są zamknięte „na głucho”?

fot. iswinoujscie.pl

Trwające już od kilu tygodni zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej sprawiło, że placówki oświatowe są praktycznie nieczynne. Jednak nie wszyscy mają z tego powodu wolne – dlaczego pracownicy chodzą do szkoły i marzną w przypadku, kiedy te placówki są nieczynne dla młodzieży i dzieci? O odpowiedź poprosiliśmy dr Edyta Tomaszek, Naczelnik Wydziału Edukacji.

– Minister Edukacji Narodowej dnia 11 marca 2020 roku wydał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, które zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. W wyniku tych uregulowań prawnych nastąpiło ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych do 10 kwietnia 2020 r. Pierwsze rozporządzenie wprowadziło ograniczenie funkcjonowania polegające na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wskazano również rozwiązania dla nauczycieli dotyczące „kształcenia na odległość”.

W obowiązującym od 25 marca 2020 r zmienionym rozporządzeniu ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie placówek oświatowych dotyczy również pracowników administracji i obsługi. W związku z powyższym od 25 marca dyrektor placówki będzie organizował pracę tych pracowników w zależności od potrzeb. Dyrektor może więc zalecić wykonywanie pracy zdalnie o ile charakter zadań wykonywanych przez pracownika pozwoli na to. Może również polecić pracownikowi wykonywanie określonych zadań na terenie jednostki jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki.

źródło: www.iswinoujscie.pl

Let’s block ads! (Why?)

Źródło: iswinoujscie.pl