Dla wielu nadchodzą ciężkie czasy. Jak wyżyć za sześć – siedem stów?

Kto w ostatnim czasie cieszył się pracą, zdążył już zapomnieć, co to znaczy żyć na zasiłku dla bezrobotnych. W pierwszych trzech miesiącach dostaje się na rękę 747,87 zł, w kolejnych – 596,52 zł. Osoby z krótszym stażem, niestety, znacznie mniej.

Świnoujski Powiatowy Urząd Pracy poprosiliśmy o informacje dla naszych Czytelników, którzy zamierzają się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych.

Prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych przysługuje, jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

byłeś zatrudniony i osiągałeś wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
wykonywałeś pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągałeś z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
Opis pozostałych sytuacji: swinoujscie.praca.gov.pl/-/14263-zasilek-dla-osob-bezrobotnych

Kwoty zasiłków dla bezrobotnych:
podstawowy (staż pracy 5 – 20 lat )

– w okresie pierwszych 90 dni – 861,40 zł brutto (747,87 zł netto),

– w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku – 676,40 zł brutto (596,52 zł netto)

obniżony (staż pracy poniżej 5 lat)

– w okresie pierwszych 90 dni – 689,12 zł brutto (607,17 zł netto),

– w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku – 541,12 zł (486,99 zł netto)

podwyższony (staż pracy powyżej 20 lat)

– w okresie pierwszych 90 dni – 1033,68 zł brutto (888,67 zł netto)

– w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku – 811,68 zł brutto (707,65 zł netto)

źródło: www.iswinoujscie.pl

Let’s block ads! (Why?)

Źródło: iswinoujscie.pl