Niemal 2,9 tys. świadczeń „Mama 4+” w Zachodniopomorskiem

Program „Mama 4 +”, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ruszył od marca 2019 roku. Do końca kwietnia tego roku skorzystało z niego 2882 osoby w województwie zachodniopomorskim.

Szczeciński oddział ZUS przyznał 1691 rodzicielskich świadczeń uzupełniających, koszaliński zaś 1191. Wszystkich wniosków w Zachodniopomorskiem wpłynęło prawie 3,6 tysiąca. Zdecydowana większość pochodziła od kobiet, tylko 9 z nich złożyli mężczyźni. Biorąc pod uwagę wiek osób ubiegających się o to świadczenie, przeważającą grupę stanowiły osoby między 60 a 69 rokiem życia – w naszym województwie ponad 2,6 tysiąca.

W całym kraju do ZUS wpłynęło do końca kwietnia 65 tys. wniosków, z których pozytywnie rozpatrzono 55 tysięcy. O świadczenie „Mama 4+” ubiegało się aż 2030 osób, które wychowały co najmniej 10 dzieci. W województwie zachodniopomorskim było 87 takich rodziców.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zajęły się wychowywaniem dzieci i z tego powodu zrezygnowały z zatrudnienia lub w ogóle go nie podjęły. O świadczenie w wysokości do 1200 zł mogą starać się mamy, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci i nie mają niezbędnych środków utrzymania. W określonych przypadkach świadczenie może zostać przyznane ojcu dzieci, np. gdy matka zmarła albo porzuciła dzieci. Matczyne emerytury przysługują osobom, które ukończyły powszechny wiek emerytalny.

Karol Jagielski
regionalny rzecznik ZUS
województwa zachodniopomorskiego

Let’s block ads! (Why?)

Źródło: iswinoujscie.pl