Policjanci kontrolowali osoby zmierzające na działkę. Osoby niestosujące się do przepisów były zawracane do domów

Okres ogłoszonej na terenie Polski epidemii koronawirusa to czas, w którym wszyscy musimy wykazać się dyscypliną i odpowiedzialnością nie tylko ze względu na nasze życie i zdrowie, ale także mając na uwadze życie i zdrowie naszych członków rodziny, przyjaciół oraz wszystkich osób, z którymi mamy i będziemy mieć kontakt. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu dokonali w niedzielę kontroli osób poruszających się w rejonie Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Świnoujścia. Osoby, które zmierzały na działkę wbrew przepisom, były przez funkcjonariuszy policji pouczane i zawracane do domów.

Niestety, wielu działkowiczów ze względu na piękną pogodę, wyjechało w niedzielę wbrew przepisom na swoje działki w celach towarzyskich. Takie zachowanie jest nie tylko wykroczeniem, ale także zagrożeniem dla wszystkich tych, którzy stosują się do obowiązujących przepisów i do minimum ograniczają wyjścia z domu oraz kontakt z innymi osobami. Policjanci pouczali działkowiczów niestosujących się do przepisów oraz zawracali te osoby do domów.

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku, w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej, lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Szczegółowe informacje o obostrzeniach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii są dostępne na stronie: www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

Zanim wyjdziemy z domu, zastanówmy się i odpowiedzmy sobie szczerze, czy faktycznie jest to niezbędne. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie i zdrowie. #Zostanwdomu.

st. post. Kamil Zwierzchowski
Komenda Miejska Policji w Świnoujściu

Let’s block ads! (Why?)

Źródło: iswinoujscie.pl