Stanowisko PG w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Ten tekst przeczytasz w < 1 minutę

W związku z informacjami o rozprzestrzenianiu się koronawirusa, władze Politechniki Gdańskiej podjęły decyzję o wstrzymaniu planowanych wyjazdów pracowników i studentów PG do krajów azjatyckich i Włoch, a także o usprawiedliwieniu nieobecności w pracy i podczas zajęć osób powracających z tych kierunków.

Decyzją władz uczelni, osoby przybywające bądź powracające obecnie z krajów azjatyckich oraz Włoch (zwłaszcza z regionów Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania i Lacjum) powinny ograniczyć aktywność społeczną w przeciągu najbliższych 14 dni i pozostać w tym czasie w domu, dokładnie monitorując swój stan zdrowia.

Nieobecność pracowników PG w pracy będzie więc uważana za usprawiedliwioną (pracowników poproszono o poinformowanie o tym fakcie kierownika danej jednostki), podobnie jak nieobecność studentów na zajęciach dydaktycznych. Prowadzący zajęcia będą zobowiązani do odpowiedniego uwzględnienia sytuacji poszczególnych studentów w organizacji zajęć i zaliczeń.

Jednocześnie władze PG podjęły decyzję o wstrzymaniu wszystkich planowanych wyjazdów pracowników i studentów PG w omawiane regiony. Decyzja władz uczelni Politechniki Gdańskiej obowiązuje od 26 lutego 2020 do odwołania.

Pracownikom i studentom zalecono również bieżące śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl) i stosowanie się do zaleceń higieniczno-sanitarnych GIS, a także – w razie wystąpienia dolegliwości ze strony układu oddechowego – kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku (psse.gda.pl) lub z najbliższym szpitalnym oddziałem chorób zakaźnych:

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
ul. Smoluchowskiego 18
80-214 Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9B
81-519 Gdynia

Let’s block ads! (Why?)

zródło: Infowire.pl